divendres, de maig 04, 2007

Concentració de La Mesa dels Agents Socials per a la FPA

La Mesa dels Agents Socials per la Formació de Persones Adultes es concentren davant la Generalitat Valenciana.
La plataforma reivindicativa ha estat rebuda per un assessor de la Presidència que no s’ha compromès a donar cap resposta.
L’objectiu de la plataforma és vèncer les resistències de l’Administració a continuar millorant la formació al llarg de la vida.
La Mesa dels Agents Socials per la FPA està integrada per
 • la Federació d’Associacions d’Alumnes de centres d’EPA,
 • TAREPA- Taller de Renovació Pedagògica d’EPA-
 • Col·lectiu de Mestres Municipals
 • FETE-UGT
 • STE-PV
 • FE CCOO PV.
La plataforma reivindicativa exigeix les següents mesures:
 • L’increment de les inversions en la formació d’adults: millorar el finançament a les entitats locals, elaboració i establiment d’un conveni general multilateral i més dotació econòmica i d’equipaments als centres públics de FPA.
 • La regularització del professorat i del personal col·laborador de les associacions.
 • La millora i consolidació de les plantilles multiprofessionals dels centres: dotació de PAS -personal administratiu i de serveis-, de psicopedagogs per als departaments d’orientació, de professorat tècnic per a la formació professional i d’altres especialistes que responguen a les necessitats de les persones adultes.
 • Un pla de construcció, adequació i dignificació dels centres de FPA.
 • L’elaboració de la normativa que pose en marxa els plans i els consells territorials.
 • L’elaboració i promulgació d’un ROF –reglament orgànic i funcional- específic per a la FPA.
 • Totes les mesures que es contemplen a la Llei 1/95, de 20 de gener, de FPA i que encara es troben per desenvolupar: transferència de centres, òrgans directius ...
 • Transferència dels centres de FPA de la Diputació de València
La Mesa dels Agents Socials considera que la concentració ha mostrat l’ampli recolzament que la plataforma té en els centres de formació de persones adultes i que ha servit per traslladar el descontent i les exigències d’aquest moviment - que es va iniciar a l’any 1992 i que ha estat el principal mobilitzador de les campanyes a favor de la formació de persones adultes - a la Generalitat.
Així mateix, valoren com a molt tímida i poc conseqüent la resposta donada per la Presidència de la Generalitat