dilluns, de juny 04, 2007

Ecourban: Educació Ambiental i Sostenibilidad

Ecourban és un programa d'Educació per a la Sostenibilitat en el Medi Urbà i l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs) a partir del treball conjunt amb diferents nivells d'implicació a l'aula per a crear xarxes geogràfiques i humanes que afavorisquen la cooperació, l'intercanvi i l'aprenentatge mutu a través del treball col·laboratiu.Va dirigit a l'alumnat de secundària obligatòria de parla hispana interessats en l'Educació per a la Sostenibilitat en el Medi Urbà i l'ús de noves tecnologies de comunicació que vulguen compartir experiències amb alumnes amb els seus mateixos interessos.
També es dirigeix al professorat i educadors ambientals de parla hispana que treballen amb alumnat entre 14 i 16 anys i que s'interessen pel medi ambient i les noves tecnologies.
L'he considerat també força interessant per a treballar amb el nostre alumnat de FPA.