diumenge, de febrer 18, 2007

Finlàndia i l'Educació d'Adults

L'educació per a adults s'ha convertit en un important sector de la política educativa finlandesa, especialment en les dues últimes dècades. Les generacions majors tenen un menor nivell d'instrucció que els joves, per la qual cosa necessiten educació addicional i complementària. A l'acostar-se la data de jubilació de les grans masses nascudes en el baby boom de la postguerra, tornaran a incrementar-se les necessitats d'educació de la població adulta. Comparats amb la resta del món, els finlandesos adults són entusiastes estudiants: cada any al voltant d'un milió de persones participa per pròpia iniciativa en alguna de les més de mil activitats educatives per a adults organitzades per instituts o universitats. L'extensió total d'aquests programes és d'unes deu milions d'hores de classe.
L'educació per a adults s'imparteix en universitats, escoles superiors professionals, instituts, centres de capacitació per a adults, acadèmies amb internat, instituts populars i universitats d'estiu. Els seus programes ofereixen estudis que atorguen títols bàsics, una àmplia oferta d'assignatures de carreres de grau, estudis preparatoris per als exàmens d'exhibició de capacitats (per exemple per a títols en idiomes i professionals), i educació addicional i complementària per a iniciar contractes d'aprenentatge i millorar la competència professional. Així mateix l'educació de l'adult pot incloure estudis de cultura cívica, de capacitació social o vinculats amb interessos propis. Els estudis que atorguen títols són gratuïts. Els altres solen ser pagaments; l'oferta conté des de cursos gratuïts fins a uns altres amb tarifes comercials. El Ministeri d'Educació finança l'educació de l'adult i és responsable del seu desenvolupament.
Els adults poden cursar l'escola bàsica i el batxillerat, o fer els exàmens d'aquest, en liceus per a adults o en les línies per a adults dels liceus. En els liceus per a adults també s'ensenya a alumnes estrangers.
La majoria dels estudiants adults estudien paral·lelament al seu treball. Constantment es desenvolupen les possibilitats d'estudiar sense professor i a distància, per a facilitar l'assistència a l'ocupació. Els avenços de la informàtica han permès millorar qualitativament i quantitativa l'ensenyament a distància.
La capacitació de l'adult és una important eina de política laboral. El seu objectiu és millorar l'oferta de mà d'obra qualificada i ajudar als aturats a reinserir-se en el mercat de treball. Un grup que requereix especial atenció són els desocupats de llarg termini. La capacitació de la força de treball es va incrementar especialment en els anys noranta quan la depressió mundial va copejar durament a Finlàndia afeblint sensiblement el nivell d'ocupació. La capacitació de la mà d'obra està a càrrec del Ministeri de Treball, el qual contracta amb diferents institucions cursos i altres mitjans de capacitació per als aturats i les persones en perill d'atur.
El Parlament de Finlàndia estableix els principis generals de la política educativa i la legislació corresponent. L'execució de les polítiques pertany a l'àmbit del Consell d'Estat, al Ministeri i a la Direcció nacional d'Educació. El Ministeri d'Educació és l'autoritat principal que supervisa l'oferta educacional oficialment subvencionada. La participació del Ministeri d'Educació en el pressupost estatal és del 14%. La meta principal del Ministeri d'Educació és brindar als ciutadans la possibilitat de desenvolupar-se mitjançant l'educació i els serveis culturals, assegurar-los la capacitació professional que requereix la vida laboral, enfortir la cultura nacional i fomentar la cooperació internacional. En l'administració central els seus principals socis en el camp de la política educacional són els Ministeris de Treball, d'Assumptes Socials i Salut Pública i de Comerç i Indústria.
El Ministeri d'Educació elabora per al Consell d'Estat i el Parlament les lleis, decrets i resolucions sobre els assumptes de la seua competència. També participa en la preparació de les normes de la UE i de les decisions sobre cooperació sectorial. El Ministeri dirigeix i desenvolupa la gestió de la seua esfera administrativa. Distribueix les partides pressupostàries a les entitats estatals i concedeix participacions i subvencions als municipis, les mancomunitats intermunicipals i a associacions privades.
Els estudis que atorguen títols són gratuïts en tots els instituts i universitats pertanyents al sistema educatiu oficial de Finlàndia. Els estudiants poden rebre subsidis per a tota instrucció posterior a l'educació bàsica.

http://virtual.finland.fi/