dissabte, de gener 12, 2008

El Constructor d'Atenex

Es tracta d'una eina d'autor per a la creació de materials educatius digitals discent de forma fàcil. Simplement "arrossegant i soltant", sense saber programació alguna.
A l'àmbit de Ciències pot ser una eina força útil ja que ens permet inserir tot tipus de medis, encara que no tots els formats, en els materials creats: applets, vídeos, imatges, animacions, sons, projectes d'squeak, il·lustracions.
Pots veure un parell d'exemples d'unitats de Física realitzades amb el Constructor: Masses i molls i Llei d'Ohm . Més unitats didàctiques a la pàgina d'Atenex (UDIS).
Amb el Constructor d'Atenex es treballa des del nostre navegador, que ha de tenir el plug-in de Flash instal·lat, a més d'un Servidor "Apache" i molt millor si el servidor és local (és a dir treballar amb el nostre propi servidor en el nostre ordinador). També cal un intèrpret de PHP i el programari MySQL per a emmagatzemar les dades de forma permanent, perquè els puguem seguir usant altre dia.
Per a poder instal·lar el Constructor de Atenex, una vegada ja tenim instal·lat allò esmentat anteriorment (que també es pot instal·lar alhora que s'instal·la el Constructor) podem fer-ho des de:
- GnuLinEx:
Es pot fer de dues formes; afegint un repositori o bé descarregant el paquet i fer la instal·lació de manera manual.
- Windows. Només n'hi ha una possibilitat, descarregar i instal·lar l'arxiu.